W dniu 10 listopada 2011 Rada Główna obradowała w Katowicach. Wykonaliśmy pierwszy krok w kierunku przekształcenia Fundacji im Ireny Babińskiej w organizację pożytku publicznego. Umożliwi to przekazywanie 1 % podatku dochodowego na cele statutowe związane z ochroną zdrowia prokuratorów i pracowników prokuratury od 1 stycznia 2013 r. W takcie posiedzenia wybrano radę Fundacji w skład której weszli: Tomasz Salwa (Przewodniczący), Tomasz Korniak (Wiceprzewodniczący), Dagmara Słonimska-Butowski (Wiceprzewodniczący) oraz Barbara Chrobak i Jacek Skała.
Podczas posiedzenia poruszano m.in. problemy związane z zaniżaniem wynagrodzeń pracowników administracji poniżej poziomu najniższego wynagrodzenia, uprawnieniami wynikającymi z wypracowanych nadgodzin, dysproporcjami pomiędzy wynagrodzeniami urzędników zatrudnionych na tych samych stanowiskach na terenie kraju, dyżurami prokuratorskimi i praktyką bezprawnego ewidencjonowania zadaniowego czasu pracy.
Podjęto decyzje o opracowaniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją ustaw – wprowadzającej oceny okresowe dla prokuratorów oraz po ewentualnym uchwaleniu, okołobudżetowej, która na trwałe wprowadzi „zamrożenie” wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

Podziel się newsem: