10 czerwca 2013 r. w całej Polsce pracownicy prokuratury uczestniczyć będą w akcji honorowego krwiodawstwa. Do uczestnictwa w niej serdecznie zapraszamy nasze koleżanki i kolegów – pracowników sądownictwa zrzeszonych w „Solidarności sądowej”. W Związku z akcją Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej w piśmie skierowanym do Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych przypomniała o uprawnieniach pracowników i obowiązkach pracodawców wobec honorowych dawców krwi. Zgodnie z art. 9 ust.1  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi (Dz.U Nr 106 poz.681z późn.zm.) honorowemu dawcy krwi, a takim jest osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje:

a) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

b)       zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy

Być może nie wszystkim z nas ze względów zdrowotnych uda się oddać krew ale przynajmniej spróbujmy!  Równie tym, którzy zostaną zdyskwalifikowani przysługuje zwolnienie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: