Realizując przyjętą przez Radę Główną politykę w zakresie działalności zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji Prokuratorów i Pracowników prokuratury oraz budowania pozycji i wizerunku Prokuratury zapraszamy wszystkich na Sympozjum naukowe pt. „Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej”. Sympozjum zorganizowaliśmy przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Medycyny Sądowej i Kryminologii. Sympozjum to dedykowane jest w szczególności do prokuratorów. Zakres tematyczny jaki wspólnie wybraliśmy obejmuje zarówno kwestie wiązane z praktyką opiniowania medyczno – sądowego w sprawach karnych, jak i szereg szczegółowych zagadnień związanych min. z nowymi technikami wykorzystanymi w pracy biegłego i prokuratora.

Sympozjum - Wrocław

Podziel się newsem: