Poniżej zamieszczamy wstąpienie podpisane przez Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Rady Głównej obowiązujące przepisy naruszają art. 2 i 32 Konstytucji albowiem w sposób arbitralny różnicują uprawnienia dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku, wprowadzając granicę czasową, tj. dzień 31 grudnia 2017 roku. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszyscy prokuratorzy i sędziowie przechodzić mają w stan spoczynku po przekroczeniu 65 roku życia. Zatem już różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Związek apeluje w swoim piśmie o wystąpienie przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją kwestionowanych regulacji. Zasygnalizowany problem ponownie nabrał znaczenia dla kilkunastu tysięcy sędziów i prokuratorów, po tym jak w ostatnich dniach Sejm uchwalił Ustawę „emerytalną” wbrew brzmieniu prezydenckiego projektu, który przewidywał przywrócenie progów 55 i 60 lat, uprawniających do przejścia we wcześniejszy stan spoczynku.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: