31 grudnia 2017 r. – data różnicujaca uprawnienia prokuratorów do wcześniejszego stanu spoczynku narusza zasadę równości. Wystapienie Zwiazku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Listopad 29, 2016

Poniżej zamieszczamy wstąpienie podpisane przez Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Rady Głównej obowiązujące przepisy naruszają art. 2 i 32 Konstytucji albowiem w sposób arbitralny różnicują uprawnienia dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku, wprowadzając granicę czasową, tj. dzień 31 grudnia 2017 roku. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszyscy prokuratorzy i sędziowie przechodzić mają w stan spoczynku po przekroczeniu 65 roku życia. Zatem już różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Związek apeluje w swoim piśmie o wystąpienie przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją kwestionowanych regulacji. Zasygnalizowany problem ponownie nabrał znaczenia dla kilkunastu tysięcy sędziów i prokuratorów, po tym jak w ostatnich dniach Sejm uchwalił Ustawę „emerytalną” wbrew brzmieniu prezydenckiego projektu, który przewidywał przywrócenie progów 55 i 60 lat, uprawniających do przejścia we wcześniejszy stan spoczynku.

 

Stan spoczynku RPO
Login