Trwają prace nad budżetem 2019. Zakłada on wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej na poziomie 2,3 %. W przypadku pracowników prokuratury i sądów przewidziany wzrost kształtuje się na poziomie 5 %, Różnica ta jest wynikiem twardych negocjacji prowadzonych z udziałem Rady Głównej ZZP i PP RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Walczymy o więcej. W tej chwili 5 – procentowe podwyżki nie pozwalają na przywrócenie wartości nabywczej płac z 2009 r., kiedy to nastąpiło pierwsze zamrożenie. Od tego czasu inflacja wyniosła 19,1 %, a wzrosty płac kształtowały się na poziomie 13,3 %.  Rachunek zatem jest prosty. Sam powrót do wartości nabywczej wynagrodzeń z 2009 r. wymagałby indeksacji na poziomie 5,8 %. Do konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów i naprawienia krzywd wywołanych długoletnim zamrożeniem funduszu wynagrodzeń, wciąż daleka droga. Budżet w części 88 przewiduje również środki na nowych asystentów prokuratora. Będzie ich minimum 170, choć wykazano zapotrzebowanie na poziomie 270 procent. Nasz Związek, który weźmie udział w pracach nad budżetem będzie postulował podwyżkę na poziomie 12 %. Liczmy też na debatę przed Komisją Sprawiedliwości w sprawie pracowników prokuratury i sądów o co wystąpiła Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak.

Podziel się newsem: