Pomimo upływu kilku misięcy od Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia, która zaapelowała o stworzenie systemu wynagradzania urzedników prokuratur i sądów  odpowiadającego godności urzędu i zakresowi obowiązków, rządzący nie zrobili nic aby poprawić sytuację ekonomiczną osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych. Dlatago po akcjj z 10 czerwca 2013 , która polegała na honorowym krwidastwie, korzystaniu z urlopów na żądanie oraz wywieszaniu emblematów nadszedł czas na zaostrzenie protestu. 6 września pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się pokojowa demonstracja urzedników prokuratur i sądów. Początek o godzinie 12:00. Jej organizatorem są NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Apelujemy o pełną mobilizację i czynne uczestnictwo!

Podziel się newsem: