15 lipca 2021 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, jako jedna z pierwszych organizacji związkowych działających w Polsce rozpoczął akcję protestacyjną polegającą na zbiorowym korzystaniu z przerw przewidzianych przez Kodeks pracy przed budynkami prokuratur. Kilkanaście dni wcześniej akcję protestacyjną rozpoczęli sądowi związkowcy skupieni miedzy innymi wokół KNSZ „Ad Rem.” Przed polskie sądy i prokuratury wyszły tysiące pracowników, wspomaganych przez prokuratorów. Obie organizacje, nie czekając na decyzje trzech największych central związkowych podjęły decyzję o manifestacji, która przejdzie 10 września 2021 r. ulicami Warszawy z Ronda Dmowskiego pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zaraz po sądach i prokuraturach rozpoczną się protesty służby zdrowia. Nasze wystąpienia skierowaliśmy do Prezydenta, Sejmu i Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Jako pierwszy zareagował ten ostatni, który do Ministra Finansów skierował uchwały ZZPIPP RP z wyrazami poparcia i wnioskiem o rozważenie odmrożenia płac w polskich sądach i prokuraturach w 2021 r. Suma tych działań odegrała istotną rolę w decyzji Rady Ministrów, która zmieniła projekt budżetu. Nie ma w nim już mowy o zamrożenia płac. Projekt przewiduje waloryzację wynagrodzeń na poziomie 4,4 % oraz odmrożenie funduszu nagród, wynoszącego 3 %. W tym kontekście zastanawiająco aczkolwiek optymistycznie brzmią wypowiedzi Piotra Patkowskiego – Wiceministra Finansów, który zapowiedział, że fundusz nagród wzrośnie o 9 %, z czego 4,5 % będzie można przeznaczyć na podwyżki. Odmrożenie sfery budżetowej oznaczać będzie także brak podstaw do zamrożenia wynagrodzeń orzeczniczych. Nasz postulat jest jednak niezmienny. To dwunastoprocentowa waloryzacja w 2022 r. Dlatego w Warszawie spotykamy się 10 września o godzinie 10:00.  Dzięki naszej determinacji symboliczna bryła lodu, która prześladowała nas przez 7 lat rządów poprzedniej koalicji, zaczyna się powoli topić. Jako grupa zawodowa zamierzamy to topnienie przyspieszyć. Fakt, że już dziś po miesiącu akcji protestacyjnych nie mówimy już o zamrożeniu wynagrodzeń jest sukcesem naszego Związku i skupionych wokół niego tysięcy członków oraz sympatyków. Rozpoczynamy nowy etap walki o 12 % waloryzacji, ustawę o modernizacji prokuratury z elementem zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń oraz nową ustawę o pracownikach sądów i prokuratury, która wprowadzałaby mechanizm powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce. Walczymy zatem o nowy ład dla prokuratury i sadów. W naszej ocenie polska prokuratura na to zasługuje czemu daje dowód codzienną służbą i staniem na straży bezpieczeństwa obywateli. Daliśmy tego dowód w okresie pandemii, kiedy jako jedyna instytucja państwowa podjęliśmy się trudu pracy zmianowej. Dajemy tego dowód codzienną walką z przestępczością, zwłaszcza tą gospodarczą, co w porównaniu z rokiem 2015 w ubiegłym roku przyniosło, wzrost dochodów z tytułu VAT aż o 62 miliardy złotych. To oznacza, że warto inwestować w prokuraturę i jej kadry bo to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu. I z tym przesłaniem zwrócimy się do rządzących 10 września 2021 r. w Warszawie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: