Koleżanki i Koledzy !
Po długich miesiącach rozmów, konsultacji, spotkań dwustronnych ale i protestów – demonstracji oraz akcji „Miasteczko” pod Ministerstwem Sprawiedliwości Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podpisał porozumienie, które przewiduje podwyżki w łącznej kwocie 900 zł brutto dla naszych pracowników. Wraz z podwyżkami w styczniu 2019 r daje to łączną kwotę 1100 zł na etat, co stanowi realizację naszych postulatów. Kwota 450 zł zostanie wypłacona w październiku tego roku, a kolejne 450 zł w styczniu 2020 r. Od początku akcji protestacyjnych oraz powołania Porozumienia Związków jak mantrę powtarzaliśmy nasze żądanie -podwyższenia wynagrodzenia o tysiąc złotych na etat dla pracowników prokuratury i sądu. Dziś możemy podziękować Wam wszystkim, którzy braliście udział w protestach w całym kraju – wspólnymi siłami osiągnęliśmy nasz cel ! Wszystkim członkom naszego związku oraz innym zaangażowanym w protest pracownikom dedykujemy ten sukces. Wobec powyższego wstrzymujemy akcje protestacyjne na okres 12 miesięcy. Strona rządowa poinformowała nas że prace nad rozwiązaniami systemowymi przewidującymi m. in. system mnożnikowy nie będą finalizowane w bieżącej kadencji. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o nową ustawę o pracownikach sądów i prokuratury, która rozwiązałaby w przyszłości problemy płacowe w wymiarze sprawiedliwości, a w szczególności zażegna  ryzyko ponownego zamrożenia płac. Nie rezygnujemy z walki o słuszne rozwiązania ustrojowe. W niedługim czasie opublikujemy treść zawartego porozumienia.  W jedności siła ! Razem walczymy razem zwyciężamy

Z wyrazami szacunku Rada Główna ZZPiPP RP

 

Podziel się newsem: