900 plus i co dalej. Narada z Przewodniczącymi Rad Okręgowych.

Grudzień 6, 2018

5 grudnia 2018 r. w auli Prokuratury Krajowej odbyła się narada Rady Głównej z Przewodniczącymi Rad Okręgowych. W naradzie uczestniczyły reprezentacje wszystkich 44 rad okręgowych i grup związkowych działających w prokuraturach okręgowych. Przedmiotem obrad była sytuacja finansowa kadry urzędniczej, a w szczególności wysłuchanie stanowisk oddziałów związku w przedmiocie dalszych działań i akcji protestacyjnych. W części otwartej narady brał udział I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski oraz Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś. Prokurator Krajowy szczegółowo omówił działania w przestrzeni wynagrodzeń pracowników. Poinformował miedzy innymi o zmianach planów finansowych i przekazaniu do jednostek dodatkowych środków z przeznaczeniem na premie i nagrody w wysokości 900 zł na każdy etat, co daje kwotę około 8 milionów złotych. W dalszej części narady Przewodniczący Prezydium przedstawił działania Rady Głównej o charakterze doraźnym (waloryzacje, pozyskiwanie środków na premie i nagrody) oraz systemowym (ustawy o modernizacji prokuratury oraz pracownikach sądów i prokuratury). Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją tego sprawozdania. Druga część narady to wystąpienia Przewodniczących Rad Okręgowych. W trakcie obrad przeprowadzono ankietę na temat preferowanych przez rady form protestu. W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Rady Głównej, którego celem będzie podsumowanie narady i podjęcie decyzji dalszych działaniach.

Spotkanie RG ZZPiPP RP z Przewodniczącymi RO
Login