Albo podwyżki albo protest. Uchwała Rady Głównej w sprawie sytuacji płacowej pracowników sfery budżetowej

Maj 30, 2023

25 maja 2023 r. Rada Główna w swojej uchwale zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w związku ze stanowiskiem Forum Związków Zawodowych dotyczacym konieczności podniesienia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 20 % z dniem 1 lipca 2023 r. i 24 % od 1 stycznia 2024 r. Pomimo upływu 4 tygodni nie odnotowaliśmy jakiejkolwiek reakcji Rządu. Rada ponownie zaapelowała do central związkowych, które dotychczas nie były w stanie wypracować wspólnych postulatów o ich przyjęcie i podjęcie skoordynowanych akcji protestacyjnych. Skierowano również apel do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie debaty parlamentarnej dotyczącej sytuacji płacowej pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej. Zapraszamy do lektury najnowszego stanowiska ZZPiPP RP.

Uchwała 25 maja 2023
Login