Koleżanki i Koledzy.

W sierpniu przeprowadzaliśmy z Waszym udziałem ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki. Przeważająca większość z Was opowiedziała się z równym podziałem po 450 zł plus wysługa. Dzięki temu mogliśmy zawrzeć z PK porozumienie, w wyniku którego każdy pracownik prokuratury w październiku otrzymał podwyżkę.Dzięki naszym działaniom skorzystali również pracownicy sądów. Wstępne plany podziału środków przewidywały bowiem podwyżki o kwotę 200 zł., a resztę na równanie kominów. W środowisku sądowym wytworzyła się ogromna presja pod hasłem: „my chcemy tak jak prokuratura.” Tylko dzięki tej presji udało się przewalczyć 400 zł dla każdego, a 50 na równanie kominów. W większości sądów do dziś nie ma podwyżek. Trwają walki o podział 50 zł.My jako Związek stoimy na stanowisku, że pracownicy sądów i prokuratury od końca 2018 r., kiedy to masowo korzystali ze zwolnień lekarskich walczyli o podwyżki po 1000 zł, a nie równanie kominów. To ostatnie powinno nastąpić poprzez przyjęcie nowej ustawy i nowej siatki płac, a to dopiero przed nami.Dziś, również w oparciu o doświadczenia sadów mamy pewność, że pozostawienie wolnych środków do dyspozycji pracodawców oznaczać będzie:
1) Zapewnienie kierownikom jednostek w większym stopniu kreowania polityki wynagradzania pracowników w ich ocenie kluczowych. 2) Wyrównywania  kominów (tu pojawia się pytanie gdzie – w prokuraturach regionalnych, okręgowych, czy może rejonowych?) 3.Zwiększanie zatrudnienia nowych pracowników. 4. Przeznaczanie środków na premie i nagrody.
Musicie sami ocenić te 4 zdiagnozowane przez nas ryzyka. Dlatego przygotowaliśmy dla Was jeszcze raz ankietę.
Oczekujemy jej nadesłania przez wszystkie 44 Rady Okręgowe i grupy związkowe.Będzie ona punktem wyjścia do dalszych działań Rady.Uwaga! W oparciu o przeprowadzone badania ankietę wypełniają Rady Okręgowe.
Prosimy o ich przesyłanie do Joanny Zaroślak: asia_zar@wp.pl

TERMIN 8 listopada 2019!

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: