Koleżanki i Koledzy !

W związku z pandemią koronawirusa i sytuacją, w której znaleźli się wszyscy pracownicy Prokuratury zwracamy się do Was z apelem: Bądźmy solidarni z najsłabszymi, pomagajmy sobie nawzajem. Nie zapominajmy o tych z nas, którzy takiej pomocy mogą pilnie potrzebować!
Uprzejmie prosimy Przewodniczących Rad Okręgowych naszego Związku podejmijcie działania wespół z Szefami jednostek organizacyjnych prokuratury, w których działa nasza organizacja celem zapewnienia pomocy naszym seniorom. Ustalmy jak radzą sobie w tym trudnym okresie byli pracownicy Prokuratury – prokuratorzy w stanie spoczynku i pracownicy, którzy przeszli na emeryturę. W szczególności sprawdźmy jak radzą sobie osoby samotne i chore, które ze względu na stan zdrowia mogą potrzebować naszej pomocy.
W razie konieczności zorganizujmy pomoc w sprawach dnia powszedniego dot. wykupienia leków czy zrobienia zakupów. W tym trudnym czasie nikt nie powinien być pozbawiony pomocy, nikt nie powinien zostać sam.

Koledzy i Koleżanki!
Nie zapominajmy Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest wspólnotą, którą łączy nie tylko realizacja interesów pracowniczych prokuratorów i pracowników prokuratury, ale również wspólnotą wartości.

Podziel się newsem: