W piątek 14 lutego 2014 r. Rada Główna zwróciła się z apelem do Prokuratora Andrzeja Seremeta o poszanowanie niezależności prokuratorów oraz prokuratury w związku z jego wystąpieniem do Prezesa Rady Ministrów z propozycjami korekt w ustawie Prawo o prokuraturze, które w naszej ocenie wymierzone są w elementarne gwarancje niezależności. „Na szczególną dezaprobatę środowiska prokuratorskiego zasługuje fakt, iż to Prokurator Generalny, który winien być pierwszym strażnikiem niezależności formułuję propozycje, stanowiące w istocie zagrożenie dla niezależności prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze. Jest to tym bardziej niepokojące, że autorem tych propozycji jest były sędzia, a zatem osoba dla której poszanowanie gwarancji niezależności winno pozostawać najwyższym priorytetem. W ocenie prokuratorów skupionych wokół największej organizacji przedstawicielskiej działającej w prokuraturze powszechnej, skuteczne zwalczanie przestępczości wymaga rozbudowywania gwarancji niezależności, a nie jak to czyni Prokurator Generalny ich eliminowania lub wręcz zwracania się do polityków o ich istotną redukcję” – wskazała w apelu Rada Główna Związku. Jednocześnie najwyższy organ statutowy Związku zwrócił się do Prokuratora Generalnego o zrewidowanie szkodliwych dla niezależności prokuratorów i prokuratury propozycji oraz zaapelował o to, ażeby pierwszy po wyodrębnieniu prokuratury ze struktur Ministerstwa Sprawiedliwości Prokurator Generalny, zgodnie z oczekiwaniami prokuratorów, stał się „pierwszym strażnikiem niezależności.” Tylko bowiem całkowicie niezależna i apolityczna prokuratura jest w stanie skutecznie stać na straży praworządności, a w szczególności czuwać nad bezpieczeństwem Państwa i Obywateli. Rada Główna zwróciła się również do Krajowej Rady Prokuratury o pilne ustosunkowane się do propozycji Prokuratora Generalnego na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się 17 lutego 2014 r. Poniżej cały tekst wystąpienia.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: