W środę w Gdańsku Rada Główna Związku wydała uchwałę, w której apeluje do Prokuratorów Okręgowych o niewnoszenie sprzeciwów od korzystnych dla prokuratorów rozstrzygnięć w wyniku złożonych przez nich pozwów. Związek w swoim stanowisku z zaniepokojeniem zauważa, iż w ramach zainicjowanych przez prokuratorów procesów, Prokuratorzy Okręgowi udzielają pełnomocnictw do ich reprezentowania w indywidualnych sprawach pracowniczych radcom prawnym i adwokatom. Niemałe koszty takich zastępstw procesowych, wykonywanych w ramach obsługi zewnętrznej pokrywane są ze budżetów prokuratur. Działania te maja miejsce pomimo trwającego od dłuższego czasu kryzysu budżetowego w Prokuraturze. W tej sytuacji wydatkowanie środków na zewnętrznych pełnomocników procesowych indywidualnych sprawach pracowniczych uznać należy za przejaw niegospodarności. W trosce o budżety prokuratur, Związek nie widzi również przeciwskazań aby w imię dbałości o skromne środki finansowe pozostające do dyspozycji jednostek organizacyjnych, w procesach zainicjowanych przez prokuratorów, stronę pozwaną reprezentowali osobiście szefowie jednostek lub ich zastępcy. Rada Główna apeluje ponadto o powstrzymywanie się przez pracodawców – prokuratorów okręgowych od kierowania żądań procesowych w przedmiocie zwrotu kosztów procesu. Gdańska uchwała Związku zawiera także epel do Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznanie wniosków I Prezesa SN i ZZP i PP RP bez zbędnej zwłoki.

 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/654004,trwa_walka_o_pensje_prokuratorow.html

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: