Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP otrzymała szereg niepokojących sygnałów o braku waloryzacji wynagrodzeń asesorów prokuratorskich począwszy od  1 stycznia 2011 r. stosowanie do rozwiązań zawartych w Ustawie o ustroju sądów powszechnych w niektórych prokuraturach okręgowych. Jak ustalono sytuacja taka ma miejsce między innymi w apelacjach katowickiej, krakowskiej i wrocławskiej. Zdziwienie musi budzić fakt, iż w tym czasie w innych apelacjach, jak np. warszawskiej wynagrodzenia zwaloryzowano. Waloryzacja miała miejsce również we wszystkich jednostkach w odniesieniu do prokuratorów. Jak wynika z przepisu art. 100 ust 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, wynagrodzenie asesora prokuratorskiego wynosi 80 % wynagrodzenia prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. W związku z powyższym, w ocenie Rady Głównej, za niedopuszczalną należy uznać praktykę braku waloryzacji wynagrodzeń asesorów w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: