Stypendia aplikantów prokuratorskich poniżej płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2024 r. stypendia aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury spadło poniżej płacy minimalnej. Od wielu lat obserwujemy proces drastycznego spadku wartości realnej stypendiów aplikanckich. Działając w interesie przyszłych kadr prokuratorskich, zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego i podjęcie działań w tej sprawie. Zapraszamy do lektury pisma Przewodniczego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Pliki […]

KARNETY SPORTOWE DLA CZŁONKÓW ZZPiPP RP

Koleżanki i Koledzy, wraz w Nowym Rokiem mamy przyjemność zaprosić Was do podnoszenia swojej formy sportowej i polepszania kondycji zdrowotnej dzięki karnetom sportowym MEDICOVER SPORT. Jest to rezultat umowy podpisanej przez Radę Główną ZZPiPP RP dzięki zaangażowaniu naszej wrocławskiej Rady Okręgowej. Poniżej zamieszczamy wszelkie niezbędne informacje, a  szczególności instrukcję przystąpienia do programu, listę dostępnych obiektów […]

Nowy wzór pozwu

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór pozwu, uwzględniający treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r. Informujemy również, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą prokuratorzy prokuratur rejonowych w swoich powództwach winni wskazywać jako legitymowane biernie – prokuratury rejonowe. Dotyczy to również prokuratorów prokuratur rejonowych w stanie spoczynku.W przypadku tej ostatniej kategorii prokuratorów zapadły już prawomocne […]

Związek w sprawie asystentów prokuratorskich.

Przewidziane na 2024 r. podwyżki 20 % w przypadku niektórych asystentów okazały się zbyt wysokie aby zmieścić się w górnej granicy przewidzianej przez stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Tym samym nie każdy asystent prokuratorski w Polsce mógłby liczyć na pełną podwyżkę. W Związku z powyższym, pismem Przewodniczącego ZZPiPP RP prokuratora Jacka Skały, zwróciliśmy się do Ministra […]

Procentowe podwyżki wskaźnikowe, prace nad rozwiązaniami systemowymi, debata w Komisji Sprawiedliwości – uchwała Rady Głównej z 6 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji deklaracji wyborczych podniesienia wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej z dniem 1 stycznia 2024 r. o co najmniej 20 %

6 grudnia na posiedzeniu w warszawie Rada Główna zajęła się ponownie wynagrodzeniami pracowników prokuratury i sądów. Jak podkreślono w najnowszym stanowisku Związku: „Marsz gniewu” nie spotkał się z jakimkolwiek odzewem ze strony władz. państwowych. Na złożone w Sejmie oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycje nie uzyskano żadnej odpowiedzi. Jedynym ale niezwykle ważnym wymiernym rezultatem „Marszu […]

Apel o przywrócenie praworządności w kształtowaniu wynagrodzeń prokuratorów

W najnowszym stanowisku Rady Głównej z 6 grudnia 2023 r. zaapelowaliśmy o natychmiastowe przywrócenie praworządności w obszarze kształtowania wynagrodzeń orzeczniczych zgodnie z ustrojową zasadą równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów poprzez niezwłoczne uchwalenie nowelizacji ustawy „okołobudżetowej” na 2023 r. przypominając jednocześnie, że w trakcie prac parlamentarnych nad budżetem na rok 2023 r. ówczesna opozycja składała poprawki […]

Czas na debatę parlamentarną w sprawie sytuacji pracowników prokuratury i sądów

5 grudnia na biurko Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka trafiło najnowsze wystąpienie Rady Głównej. W piśmie do Przewodniczego Arkadiusza Myrchy Związek zwrócił się o pilne zwołanie posiedzenia Komisji w sprawie katastrofalnej sytuacji pracowników prokuratury i sądów oraz przyjęcie dezyderatu. Przypomniano również postulaty strony związkowej i złożone przez komitety wyborcze deklaracje. Jedna z nich to […]