MULTISPORT I MULTILIFE dla członków ZZPiPP RP. Ruszamy od czerwca.

Lato idzie wielkimi krokami, a nam miło jest poinformować, że z dniem 1 czerwca rusza nasz kolejny program sportowy MULTISPORT. By było możliwe skorzystanie z programu od 1.06 niezbędne jest zapisanie się na platformie do 22 maja 2024 r. W załączeniu wszystkie szczegóły dotyczące programu. Dokładamy do tego MultiLife  – to platforma i aplikacja z […]

Rada Główna i Adam Bodnar. Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym. Będzie zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem ZZPiPP RP.

7 kwietnia przy Alei Róż w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie kierownictwa Związku z Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem i jego I Zastępcą Dariuszem Kornelukiem. Jego głównym punktem było oficjalne wręczenie projektu ustawy Prawo o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze związanym ze statusem pracowników Prokuratury i asystentów prokuratorskich. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Arkadiusz Myrcha. Stronę związkową […]

Czy pracownik Prokuratury może być radnym? 

W ocenie nowopowołanej Prokurator Okręgowej w lewobrzeżnej Warszawie obywatelska służba na rzecz lokalnej społeczności stanowiłaby zajęcie nie do pogodzenia z wymogami etycznymi stawianymi przed urzędnikiem Prokuratury. W piśmie, które publikujemy nasz związek przedstawił przeciwny pogląd. Mało tego w naszej opinii kandydowanie do samorządu terytorialnego nie podlega procedurze wymagającej uzyskania zgody pracodawcy. Zapraszamy do lektury. Pliki […]

ZZPiPP RP odznaczony medalem Ministerstwa Obrony Ukrainy za akcję Prokuratura dla Ukrainy.

Od początku agresji zbrojnej na Ukrainę Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podejmuje działania w ramach akcji „Prokuratura dla Ukrainy.” Początkowo była to pomoc humanitarna. Wysyłaliśmy na front transporty żywności, leków i środków czystości. Wspieraliśmy również na miejscu uchodźców – dzieci z sierocińców w Charkowie i Odessie oraz przebywające w ośrodku Ostoja Górska w […]

Stanowisko ZZPiPP RP wobec projektu ustawy łamiącej zasady wynagradzania prokuratorów.

Według szacunków ZZPiPP RP w sądach zawisło już ponad 700 sprawz powództw prokuratorów. Zapadły także liczne wyroki. Jeden z nich uzyskał walor prawomocności, a w licznych sądy zawarły klauzulę natychmiastowej wykonalności. W rezultacie pozwane jednostki organizacyjne prokuratury musiały dokonać wypłat zasądzonych roszczeń. Nie bez przypadku w zaistniałej sytuacji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny wystąpił do Ministerstwa […]

Premier Morawiecki co innego, ustawa budżetowa na 2024 r. co innego? 12,3 czy 6,6 %?

Pan Premier na konferencji prasowej obiecał podwyżki w wysokości 12,3 % ale w projekcie budżetu zapisał jedynie 6,6 %. Jaka jest reakcja naszego Związku? Przeczytacie w najnowszej uchwale Rady Głównej, której konkluzja brzmi następująco: apelujemy do wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych: 15 września 2023 r. spod Pałacu Kultury i Nauki […]

Wniosek ZZPiPP RP do Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy okołobudżetowej zamrażającej trzeci raz z rzędu wynagrodzenia prokuratorów i sędziów. Wniosek ten jest czwartym z kolei dotyczącym tej samej ustawy. Wcześniej przepisy dotyczące sędziów zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa, I Prezes […]

Marsz gniewu na KPRM. 15 września 2023 r. Warszawa Pałac Kultury i Nauki – Plac Defilad.

8 sierpnia 2023 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie powstał Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Tym samym dwie, wielkie centrale związkowe przytępiły do wspólnej akcji protestacyjnej wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej […]

Wspólne postulaty, wspólny protest. 7 Związkow Zawodowych razem po „żółtym” porozumieniu Solidarności z Rządem.

W reakcji na solidarnościowe nieporozumienie  dnia z 7 czerwca 2023, w którym podeptano postulaty pracowników sfery budżetowej, 7 związków działających w wymiarze sprawiedliwości i prokuraturze wydało komunikat o wspólnych postulatach i wspólnych akcjach protestacyjnych. Domagamy się tak jak dwie centrale związkowe podwyżek 20 % od 1 lipca 2023 i 24 % od 1 stycznia 2024. […]