W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady Głównej z Markiem Jamrogowiczem – I Zastępcą Prokuratora Generalnego. W spotkaniu uczestniczyli Jacek Skała, Barbara Chrobak, Wiesława Jagielak i Robert Zasada, a nadto prokurator Bogdan Karp z Prokuratury Generalnej. Głównym celem rozmów była kwestia przekazania dodatkowych środków finansowych na fundusz nagradzania w grudniu 2014 r do jednostek organizacyjnych prokuratury. Ustalono, że na ten cel Prokuratura Generalna przekaże dodatkowo kwotę około 200 zł na osobę. Biorąc pod uwagę liczbę urzędników i pozostałych pracowników daje to kwotę zbliżoną do 1,5 mln złotych. Wygospodarowane środki nie są zatem niższe niż obiecane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 24 września 2014 r w 10 mln zł. Prokurator Marek Jamrogowicz odniósł się do poruszanej przez związek kwestii dodatków specjalnych. Według wyliczeń Rady Głównej na ten cel wydatkuje się kwotę około 2,3 mln zł rocznie. Rozwiązaniem korzystniejszym w ocenie związku byłoby przekazanie tych funduszy do szerszej grupy pracowników. Jak wskazał Marek Jamrogowicz kwoty wydawane na dodatki specjalne to jedynie 0,89 % funduszu płac pozaorzeczniczych. W trakcie spotkania I Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował, iż w najbliższym czasie wysłane zostanie pismo przypominające prokuratorom okręgowym i apelacyjnym obowiązek uzgadniania ze Związkiem indywidualnych świadczeń oraz regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. W dalszej części spotkania poruszono kwestię oszczędności z tytułu obniżenia wynagrodzenia prokuratorów w czasie L 4. W ocenie Marka Jamrogowicza kwota oszczędności będzie możliwa do oszacowania dopiero po I półroczu 2015 r.

Podziel się newsem: