18 października 2012 w Białymstoku powstała nowa Rada Okręgowa Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Na zebraniu założycielskim z udziałem Wiceprzewodniczącego prezydium Jacka Skały wyłoniono organy statutowe – Radę Okręgową  oraz Komisję Rewizyjną.  Nasza nowa Rada jest 38 organizacją oddziałową ZZPiPP RP. Na czele białostockiego Związku  stanął Grzegorz Giedrys. Okręgowej Komisji Rewizyjnej przewodniczył będzie Przemysław Gopaniuk. Zapraszamy prokuratorów i urzędników z okręgu białostockiego do wstępowania w nasze szeregi!

Podziel się newsem: