24 lutego rozpoczęła działalność organizacja Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Bydgoszczy. Na zebraniu założycielskim obecnych było 40 osób w tym przedstawiciele Rady Głównej – Zastępca Przewodniczącego Prezydium Jacek Skała oraz członek Rady Robert Zasada, którzy przedstawili zgromadzonym sprawozdanie z prac Związku oraz zakres uprawnień okręgowej organizacji związkowej. W głosowaniu jawnym wybrano Radę Okręgową i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą nowej Rady została wybrana jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym prokurator Wioletta Głowacka. Nowej organizacji życzymy sukcesów i udanej współpracy z Prokuratorem Okręgowym w Bydgoszczy oraz Radą Główną.

Podziel się newsem: