Nowy wzór pozwu.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wzór pozwu. Nowa wersja w punkcie 6 in fine zawiera odniesienie się do niektórych wyroków zapadłych z powództw prokuratorów w różnych polskich sądach, z czego dwa spośród nich zyskały walor prawomocności. Przypominamy, że nadal w Biurze Rady Głównej funkcjonuje specjalistyczna komórka rachunkowa dokonująca wyliczeń roszczeń za lata 2021-2023 w zamian za darowiznę […]