Stanowisko ZZPiPP RP wobec projektu ustawy łamiącej zasady wynagradzania prokuratorów.

Według szacunków ZZPiPP RP w sądach zawisło już ponad 700 sprawz powództw prokuratorów. Zapadły także liczne wyroki. Jeden z nich uzyskał walor prawomocności, a w licznych sądy zawarły klauzulę natychmiastowej wykonalności. W rezultacie pozwane jednostki organizacyjne prokuratury musiały dokonać wypłat zasądzonych roszczeń. Nie bez przypadku w zaistniałej sytuacji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny wystąpił do Ministerstwa […]

Premier Morawiecki co innego, ustawa budżetowa na 2024 r. co innego? 12,3 czy 6,6 %?

Pan Premier na konferencji prasowej obiecał podwyżki w wysokości 12,3 % ale w projekcie budżetu zapisał jedynie 6,6 %. Jaka jest reakcja naszego Związku? Przeczytacie w najnowszej uchwale Rady Głównej, której konkluzja brzmi następująco: apelujemy do wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych: 15 września 2023 r. spod Pałacu Kultury i Nauki […]

Wniosek ZZPiPP RP do Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy okołobudżetowej zamrażającej trzeci raz z rzędu wynagrodzenia prokuratorów i sędziów. Wniosek ten jest czwartym z kolei dotyczącym tej samej ustawy. Wcześniej przepisy dotyczące sędziów zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa, I Prezes […]

Marsz gniewu na KPRM. 15 września 2023 r. Warszawa Pałac Kultury i Nauki – Plac Defilad.

8 sierpnia 2023 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie powstał Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Tym samym dwie, wielkie centrale związkowe przytępiły do wspólnej akcji protestacyjnej wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej […]

Wspólne postulaty, wspólny protest. 7 Związkow Zawodowych razem po „żółtym” porozumieniu Solidarności z Rządem.

W reakcji na solidarnościowe nieporozumienie  dnia z 7 czerwca 2023, w którym podeptano postulaty pracowników sfery budżetowej, 7 związków działających w wymiarze sprawiedliwości i prokuraturze wydało komunikat o wspólnych postulatach i wspólnych akcjach protestacyjnych. Domagamy się tak jak dwie centrale związkowe podwyżek 20 % od 1 lipca 2023 i 24 % od 1 stycznia 2024. […]

Uchwala Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie haniebnego porozumienia z dnia 7 czerwca 2023 r. pomiędzy NSZZ „Solidarność” i Prezesem Rady Ministrów

Był grudzień 2018 r. gdy tysiące pracowników sądów i prokuratury w ramach protestu w związku z katastrofalnym poziomem wynagrodzeń korzystało ze zwolnień lekarskich. W wielu polskich sądach i prokuraturach zapanowała „ptasia grypa.” Sytuacja stawała się trudna. W sądach spadały wokandy z powodu braku protokolantów. Pracownicy wierzyli, że jesteśmy blisko przełomu. 18 grudnia 2018 r. Przewodniczący […]

Tarnów „odmrożony.”

Poniżej prezentujemy wystąpienie Rady Głównej w sprawie Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, której pracownicy jako jedyni w Polsce otrzymali zamiast 7,8 % podwyżki jedynie 4,4, %. Po naszej interwencji koleżanki z Tarnowa dostały dekrety z wy równaniami od 1 stycznia 2023 r. W tej sprawie szczególne podziękowania dla Prokuratury Krajowej za szybką i skuteczną interwencję. Informujcie […]