Był protest, w czasie którego apelowaliśmy o przestrzeganie porozumień, co do sposobu waloryzacji wynagrodzeń po latach spadku ich realnej wartości. W Trybunale Konstytucyjnym znalazł się wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy okołobudżetowej. Po pierwszych korzystnych rozstrzygnięciach w wyniku pozwów złożonych przez sędziów, nadszedł czas na pozwy prokuratorów. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w uchwale z 10 maja 2012 r. wzywa wszystkich prokuratorów powszechnych, wojskowych jednostek organizacyjnych oraz Instytutu Pamięci Narodowej w służbie oraz w stanie spoczynku do wystąpienia z powództwem w związku z bezprawnym „zamrożeniem” wynagrodzeń w 2012 r. niezależnie od zainicjowanych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Związek i I Prezesa Sądu Najwyższego postępowań o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy okołobudżetowej w oparciu wzór stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: