„CZERWONE MIASTECZKO”

STAN WYJĄTKOWY DLA SĄDÓW I PROKURATURY TRWA NADAL

Warszawa 30 września 2021 r. godzina 16:00.

 

Harmonogram protestu:

  1. Godzina 15:30 przejście liderów „czerwonego marszu” z „białego miasteczka” pod KPRM przed budynek Ministerstwa Sprawiedliwości – symboliczne utworzenie „biało-czerwonego” miasteczka.
  2. Godzina 16:00 – konferencja prasowa założycieli  „biało – czerwonego miasteczka” z udziałem organizatorów „czerwonego marszu” i reprezentantów „białego miasteczka”

 

Postulaty:

  1. Podwyżka wynagrodzeń w wysokości 12% w 2022 r., dla każdego pracownika sądu i prokuratury,
  2. Ustawowe powiązanie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze średnią płacą w gospodarce,
  3. Zwiększenie ilości etatów urzędników, pracowników pomocniczych, specjalistów i asystentów w liczbie zapewniającej sprawne funkcjonowanie sądownictwa i  prokuratury,
  4. Skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji prokuratury zawierającej element podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń.
  5. Odstąpienie od obniżenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2022 poprzez ich zamrożenie.
  6. Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
  7. Uchwalenie Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w powyższych sprawach.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: