Jeśli Minister Grabarczyk podpisze „nowelę” do „Regulaminu Biernackiego” w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie ubędzie w skali roku 8 spraw, które przejdą do Prokuratury Okręgowej w Bielsku. Z kolei z Bielskiej rejonówki do Okręgu trafią 44 sprawy z art. 310 § 1 kk co stanowi 0,5817 % ogółu postępowań (fałszywe banknoty) oraz 8 spraw z innych artykułów, co stanowi 0,1057 % wszystkich spraw. Do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach trafiłaby jedna sprawa. W oparciu o Regulamin podpisany przez ministra Biernackiego Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście pozbyłaby się na rzecz gdańskiej okręgówki 420 spraw, a apelacji 170 spraw. Przy obecnych propozycjach ministra Grabarczyka prokuratorom z gdańskiego rejonu ubyłoby 49 spraw do okręgu i 0 do apelacji. Nie sposób nie zgodzić się w tej sytuacji z opinią bielskiego Prokuratora Rejonowego zdaniem którego „założenia projektu stanowią pozorację rzeczywistego dążenia do równomiernego rozłożenia obciążenia na prokuratury wszystkich szczebli. W istocie projekt sprawia, że ciężar reform będzie spoczywał wyłącznie na prokuraturach rejonowych, co w konsekwencji spowoduje, że planowana reforma nie będzie miała szans powodzenia i doprowadzi do niezadowolenia społecznego.” Świadczą o tym dane z Prokuratury Rejonowej w Żorach. Z 222 spraw prowadzonych obecnie przez tą jednostkę do Prokuratury Okręgowej trafiłaby 1 sprawa czyli 0,45 % ogółu, a na gruncie „regulaminu Biernackiego” 25 spraw czyli 11,26 %. Proponowane przez Ministra Grabarczyka regulacje odciążyłyby Prokuraturę Rejonową Katowice Północ o 0,9 % spraw, czyli 36 na 5216 obecnie zarejestrowanych. Obecna propozycja MS de facto prowadzi do zniesienia właściwości rzeczowej, obowiązkowego referatu i powiązania referenta ze sprawą. O tym miedzy innymi przeczytacie w Uchwale Rady Głównej ZZP i PP RP z dnia 17 grudnia 2014 r, którą niebawem opublikujemy.

Podziel się newsem: