17 sierpnia 2014 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przyjęła stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy wprowadzającego jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz innych grup zawodowych w tym sędziów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż ujawnieniu nie podlegają oświadczenia funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW i CBA, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żandarmerii i BOR. Służby te prowadzą działania przeciwko niebezpiecznym przestępcom – tym samym, wobec których w dalszej kolejności, prokuratorzy kierują akty oskarżenia, a sędziowie wydają wyroki. Pozbawienie prokuratorów i sędziów ochrony przysługującej wymienionym służbom odebrać należy jako przysłowiowe „wystawienie na strzał”.

W ocenie Rady, na dalszym etapie prac nad projektem za niezbędne uznać należy wyeliminowanie z jego treści w pierwszej kolejności obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz sędziów w Internecie, jako generującego istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa obu grup oraz ich rodzin, a nadto możliwości karania prokuratorów i sędziów sankcjami pieniężnymi wymierzanymi przez Szefa CBA wobec niezgodności z systemem immunitetów materialnych obejmujących odpowiedzialność za wykroczenia oraz konstytucyjnie i ustawowo gwarantowanymi zasadami niezawisłości i niezależności. Jak stwierdzono w opinii, autorzy projektu powinni po uzyskaniu stanowisk podmiotów opiniujących zrewidować stanowisko w zakresie katalogu podmiotów objętych obowiązkowym oświadczeniem majątkowym poprzez wyeliminowanie z niego asystentów prokuratorskich i sędziowskich oraz dokonać kompleksowej analizy w sferze skutków regulacji dla budżetu Państwa, a nadto zgodności z normami prawa europejskiego. Dopiero tak przeprowadzone korekty będą uzasadniały skierowanie projektu do prac parlamentarnych. Poniżej pełna treść opinii oraz tekst z Gazety Prawnej.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: