Poniżej prezentujemy wystąpienia Rady Głównej w sprawie nieprzestrzeganiem dyspozycji zawartej w § 80 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w jednej z Prokuratur Okręgowych Apelacji Łódzkiej, gdzie zobowiązano prokuratorów prokuratur rejonowych do sporządzania w cyklach miesięcznych notatek urzędowych, w których zostaną wskazane czynności niezbędne do merytorycznego zakończenia postępowania oraz przyczyny ich niewykonania w dotychczasowym terminie w przypadku nie zakończenia każdego postępowania przygotowawczego w terminie trzech miesięcy, a następnie ich przekazywania do jednostki nadrzędnej. Przypadkiem tym postanowiliśmy zainteresować Prokuratora Generalnego i Krajową Radę Prokuratury wskazując, że przedmiotowa sprawa, powinna stać się bodźcem do szerszej dyskusji na temat konieczności ograniczenia roli statystyki w funkcjonowaniu prokuratury. To właśnie statystyka i niemerytoryczny nadzór ukierunkowany na sprawozdawczość są jedną z głównych przyczyn generujących nadmierny rozrost takich komórek w strukturze organizacyjnej prokuratury, które nie zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych – czytamy w wystąpieniu Związku.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: