OPINIA Nr 12 (2009) EUROPEJSKIEJ RADY KOSNULTACYJNEJ SĘDZIÓW (CCJE)
ORAZ
OPINIA NR 4 (2009) EUROPEJSKIEJ RADY KONSULTACYJNEJ PROKURATORÓW (CCPE)
DO WIADOMOŚCI KOMITETU MINISTRÓW RADY EUROPY W SPRAWIE RELACJI MIĘDZY SĘDZIAMI A PROKURATORAMI
Opinia ta, przyjęta wspólnie przez CCJE i CCPE, zawiera:
§ Deklarację, zwaną « Deklaracją z Bordeaux » ;
§ Uzasadnienie

Pliki do pobrania