Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o wydanie rozporządzenia wykonawczego do znowelizowanej ostatnio ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury znoszącej obowiązek posiadania przez pracowników sądów i prokuratury wyższego wykształcenia. Wydane na podstawie ustawowej delegacji zawartej w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w swoim § 2 i 3 i załączonych tabelach wymóg taki nadal przewiduje. Prowadzi to do powstania sytuacji polegającej na sprzeczności pomiędzy aktem prawnym, a ustawą jako aktem prawnym usytuowanym hierarchicznie wyżej w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego w RP. Efektem tej sprzeczności są powtarzające się w praktyce przypadki odmowy awansowania na wyższe stanowisko z uwag na brak wyższego wykształcenia pomimo zniesienia takiegoż wymogu przez ustawę. Jednocześnie Rada poinformowała o zauważonej sprzeczności systemowej podmioty dysponujące prerogatywą występowania do Trybunału Konstytucyjnego – Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej prezentujemy pismo Przewodniczącego Prezydium w tej sprawie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: