Przedstawiamy opinię Rady w sprawie najnowszego projektu tzw. rozporządzenia widełkowego, w którym zaproponowano określenie dolnej granicy na poziomie płacy minimalnej, tj. 2600 zł dla wszystkich grup zawodowych i stanowisk w prokuraturze. W ocenie Związku dolne stawki wynagrodzeń należy określić na wyższym poziomie niż płaca minimalna. Pozwoli to uniknąć każdorazowego nowelizowania Rozporządzenia w ślad za zmieniającą się wysokością płacy minimalnej, a także uwzględni faktyczne podniesienie wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku o kwotę 1100 zł dla każdego pracownika. Alternatywnie zaproponowano określenie dolnej granicy ich wynagrodzeń na poziomie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie w sposób kwotowy, lecz poprzez technikę odesłania do odpowiednich przepisów o wysokości płacy minimalnej. Taka metodologia w ujęciu de lege ferenda pozwoli zagwarantować przy okazji tworzenia ustaw budżetowych na kolejne lata płynne podwyższanie wynagrodzeń urzędniczych i zabezpieczanie środków w kontekście odpowiednich części budżetu państwa w części 88 (powszechne jednostki organizacyjne prokuratury) oraz w części 15 (sądy powszechne). Pozwoli również uniknąć każdorazowej zmiany Rozporządzenia, którą jak uczą dotychczasowe doświadczenia następowała z opóźnieniami. Zapraszamy do lektury, w której także inne, istotne propozycje Związku.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: