Rada i Zarząd Fundacji im. Ireny Babińskiej ma przyjemność poinformować, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zadecydował o nadaniu naszej Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2012 każdy z nas będzie mógł dokonać odpisu 1 % na rzecz Fundacji. W ten sposób pozyskane środki służyć będą prokuratorom i pracownikom prokuratury na pokrycie kosztów procedur medycznych niedostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz takich, których dostępność nie jest możliwa w racjonalnym terminie bez narażenia
na uszczerbek na zdrowiu.

Przewodniczący Rady Fundacji im
Ireny Babińskiej

Tomasz Salwa

Prezes Zarządu Fundacji

Justyna Plechowska-Łukowska

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: