W dniach 10-12 października 2012 r. w Gdańsku obraduje Rada Główna ZZP i PP RP wraz z przewodniczącymi rad okręgowych.  Przedmiotem obrad są między innymi najnowsze stanowiska Rady Głównej: Uchwała  – apel do Prokuratorów Okręgowych o powstrzymywanie się od kierowania sprzeciwów od zapadłych nakazów zapłaty w sprawach z powództw prokuratorów w związku z zamrożeniem wynagrodzeń w 2012 r. oraz do Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznanie sprawy bez dalszej zwłoki, uchwała w sprawie zwrotu kosztów dojazdu, uchwała w sprawie równomiernego obciążenia prokuratorów tzw. dyżurami zdarzeniowymi, a także opublikowane już na naszej stronie pismo do Prokuratora Generalnego z apelem o podjęcie pilnych działań na rzecz podniesienia wynagrodzeń urzędników oraz uchwała w sprawie poparcia akcji protestacyjnej „Solidarności Sądowej.” Ożywioną dyskusję wywołała Uchwała Rady Głównej w sprawie wydarzeń związanych z postepowaniem „Amber Gold” i reakcja na to stanowisko ze strony Prokuratora Generalnego, projekt nowej ustawy Prawo o prokuraturze, a także najnowsze działania Prokuratora Generalnego zmierzające do likwidacji małych prokuratur rejonowych.

Podziel się newsem: