I etap protestu. Demonstracje przed budynkami prokuratur i sądów: „Stop zamrożeniu wybagrodzeń.”

Lipiec 21, 2021

Przystępujemy do pierwszej fazy protestu. Kolejne odbędą się po zakończeniu sezonu urlopowego. Domagamy się odmrożenia, waloryzacji o 12 % jak wszyskie centrale ale i rozwiązań systemowych o czym wiecej w uchwale. W pierwszym etapie:
1. W każdą środę do odwołania wychodzimy przed budynki w ramach przerwy zagwarantowanej przez prawo pracy z emblematami protestacyjnymi – plakatami, transparentami, flagami. Zebrania protestacyjne można organizować wewnątrz. Zaczynamy 28.07.
2. O ile jest to możliwe, zwłaszcza gdy prokuratura jest przy sądzie wyjścia organizujemy z naszymi partnerami z sądu.

Uchwała RG ZZPIPP RP z 20 lipca 2021
Login