13 października 2017 Wiceprzewodnicząca Prezydium i poseł Barbara Chrobak wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera i Ministra Finansów z 3 Interpelacjami. Są to Interpelacja nr 16411 w sprawie wpływu działań prokuratury na korzystną sytuację budżetu państwa, Interpelacja nr 16408 w sprawie ustawy o modernizacji prokuratury i budżetu prokuratury na 2018 r. oraz Interpelacja nr 16407 w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądownictwa. W Interpelacjach zadano między innymi następujące pytania:

1.     W jaki sposób Rada Ministrów zamierza w 2018 r. i latach następnych realizować  Dezyderat nr 3 z 18 kwietnia 2013 r. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP?

2.     Czy Rada Ministrów wyłączy grupę pracowników sądów i prokuratury z tzw. „zamrożenia” sfery budżetowej mając na uwadze reformę i zakres zadań realizowanych przez prokuraturę oraz sądownictwo?

3.     Czy Rada Ministrów dysponuje projektem ustawy o modernizacji prokuratury?

4.     Czy projekt ten zostanie skierowany do Sejmu, a jeśli tak to w jakim terminie?

5.     Czy planowane jest wejście w życie wskazane wyżej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r., a jeśli nie to w jakim terminie?

6.     Czy dobra kondycja budżetu Państwa, stanowiąca między innymi efekt działania Prokuratury uzasadnia działania Ministra Finansów mające na celu podwyższenie głodowych pensji pracowników prokuratury bez których praca prokuratorów nie będzie przynosić dalszych korzyści dla państwa i obywateli w tym także w dziedzinie kondycji budżetu.

7.     Czy w ocenie Ministra Finansów, tak dobra kondycja budżetu państwa stanowi efekt działań prokuratury?

8.     Czy prokuratura bez inwestycji w infrastrukturę i w kadrę pozaorzeczniczą – urzędników, asystentów, analityków kryminalnych, informatyków jest w stanie nadal zwiększać swoje zaangażowanie w ściganie przestępczości finansowo – skarbowej i przynosić dalsze korzyści dla Skarbu Państwa?

9.     Czy utrzymywanie płac pracowników prokuratury z wyłączeniem kadry prokuratorskiej na dotychczasowym poziomie (1900 zł netto w 357 prokuraturach rejonowych) nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania całej prokuratury, a zwłaszcza utrzymywania korzystnych trendów na płaszczyźnie zwalczania przestępczości gospodarczej?

Poniżej cała treść Interpelacji. Zapraszamy do lektury.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: