W odpowiedzi na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. o przebiegu konsultacji ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw, zauważyć należy, co następuje:
1. W uzasadnieniu do wskazanego projektu nie uwzględniono opinii trzech organizacji prokuratorskich w tym najliczniejszej – Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Poniżej zamieszczamy opinię Rady Głównej, Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów oraz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.
2. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych dla prokuratorów zawarto informację, iż projekt ten był konsultowany z Radą Główną ZZPiPP RP. Informacja ta jest nieprawdziwa.
3. Pomimo wniosku Przewodniczącego Rady Głównej skierowanego na ręce Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyrażenie zgody na udział przedstawicieli środowiska prokuratorskiego w rozmowach pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i Krajową Radą Sądownictwa, prokuratorzy do rozmów tych nie zostali dopuszczeni uzyskując odpowiedź odmowną.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: