7 października 2014 r. przedstawiciele Związku odbyli spotkanie z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Markiem Jamrogowicza. W spotkaniu Radę Główną reprezentowali Przewodniczący Prezydium – Jacek Skała, Wiceprzewodnicząca Prezydium- Barbara Chrobak  oraz Wiesława Jagielak i Robert Zasada . Przedmiotem rozmów była sytuacja płacowa pracowników administracji w kontekście niedawno przeprowadzonej akcji protestacyjnej. W trakcie spotkania reprezentanci Związku zwrócili się do I Zastępcy z zapytaniem, czy prawdziwe są stwierdzenia przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości jakoby Prokurator Generalny nie zwracał się do władzy wykonawczej o zwiększenie środków na płace pracowników administracji, co było powodem zwiększenia wydatków na ten cel z przeznaczeniem wyłącznie dla pracowników sądów. W odpowiedzi prokurator Marek Jamrogowicz stwierdził miedzy innymi, iż Andrzej Seremet zwracał się w tej sprawie z pismem postulatywnym. W dalszej kolejności przedstawiciele Rady zwrócili uwagę na potencjalne możliwości przesunięć środków finansowych na płace administracji z innych wydatków. W szczególności zakwestionowano zasadność wydatkowania kwoty około 2,3 miliona złotych na dodatki specjalne. W ocenie Związku pieniądze te powinny trafić do wszystkich pracowników, co pozwoliłoby na podwyżki podstaw wynagrodzeń o około 30 PLN dla każdego pracownika. Uzgodniono, iż Prokuratura Generalna przeanalizuje zasadność takiego wydatkowania tych niemałych kwot. Strony zgodnie wyraziły potrzebę racjonalizacji wydatków na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy. W 2013 r. koszty związane z wypłatą ekwiwalentów wyniosły około miliona złotych. Jak oświadczył I Zastępca Prokuratora Generalnego z przeprowadzonych wyliczeń wynika, iż oszczędności z tytułu obniżenia wynagrodzeń prokuratorów w czasie L4, gdyby przyjąć wartości z okresu poprzedzającego te zmiany, wynosiłyby około 5-6 milionów. Zadeklarował przekazanie części z tych środków na premie lub nagrody dla pracowników. Uzgodniono, iż w listopadzie dojdzie do kolejnego spotkania, na którym ustalona zostanie kwota poczynionych oszczędności, które w dalszej kolejności przekazane zostaną do jednostek z przeznaczeniem na pracowników administracji.

Podziel się newsem: