18 kwietnia 2013 r. problem wynagrodzeń pracowników prokuratury zajął się Sejm. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pod przewodnictwem posła Ryszarda Kalisza przy 7 głosach za i dwóch wstrzymujących się przyjęła Dezyderat skierowany do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości. „Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka stwierdza, iż aktualne wynagrodzenia korpusu urzędniczego w prokuraturze i sądownictwie nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu oraz zakresowi obowiązków. Wynagrodzenia te od lat nie były podwyższane, a nawet waloryzowane, co spowodowało drastyczny spadek ich realnej siły nabywczej.  Procesowi temu towarzyszył wzrost wynagrodzeń w innych działach administracji państwowej spowodowany podwyższaniem funduszu premiowania i nagradzania, pomimo wprowadzonego ustawami okołobudżetowymi „zamrożenia” płac” – uchwalili posłowie. W swoim stanowisku zawarli postulat, iż o podjęcie działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądownictwa w sposób uwzględniający rolę tego korpusu urzędniczego  w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności, a także stopień dewaluacji płac w ostatnich latach. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowali Wiceprzewodniczący Prezydium – Jacek Skała, Barbara Chrobak oraz Robert Zasada. W posiedzeniu uczestniczyła również delegacja urzędników z jednostek – Anna Sobolewska (Kielce), Joanna Zaraś (Olsztyn), Małgorzata Maksymowicz (Wrocław) i Małgorzata Koper (Opole). Reprezentujący urzędników Robert Zasada oraz Barbara Chrobak w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na fakt przekazywania środków finansowych z paragrafu 4010 (płace urzędników) na inne cele takie jak PEFRON, postepowania przygotowawcze i wydatki rzeczowe. Praktykom tym nie zaprzeczył Marek Jamrogowicz – zastępca Prokuratora Generalnego, pomimo iż wcześniej oficjalnie to dementowano. Prokurator Jacek Skała zwrócił się do Komisji o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Podkreślił, że postulaty znajdują pełne poparcie w środowisku prokuratorskim: „Jako prokuratorzy czujemy się w obowiązku aby te postulaty popierać, gdyż bez  sprawnie działającej, wykształconej, profesjonalnej i należycie wynagradzanej administracji skuteczne funkcjonowanie prokuratury, która przecież stoi na straży bezpieczeństwa prawnego i państwa  obywateli nie jest możliwe.” Według Mateusza Wolnego niezbędna jest korekta rozporządzenia regulującego płace administracji poprzez spłaszczenie tzw. „widelek”, które obecnie wynoszą od 1600-5200 zł. Zabieg taki ograniczy zjawisko dyskryminacji płacowej. Poniżej pełny zapis przebiegu posiedzenia oraz Komunikat PAP cytowany w dzisiejszych serwisach:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=09985A75453782CBC1257B490049425D

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/komisja-do-ms-i-mf-lepiej-placic-pracownikom-sadow,1,5470724,wiadomosc.html

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: