VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury za nami. Tym razem Delegaci z całej Polski obradowali w Gniewinie. 22 listopada odbyła się część otwarta Zjazdu z udziałem zaproszonych gości. Jednym z nich był I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski, który przed swoim wystąpieniem odczytał list od Ministra Sprawiedliwości skierowany do Delegatów. Duże zainteresowanie wywołały wystąpienia zaproszonych gości – Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Edyty Odyjas, Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Adama Czerwińskiego, Prokuratora Regionalnego w Gdańsku Andrzeja Golca i Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Teresy Rutkowskiej-Szmydyńskiej. Warte odnotowania było poruszające wystąpienie Andrzeja Siemieniuka – Prezesa Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej o podopiecznych Fundacji i potrzebie pomagania. Kolejnego dnia wyłoniono władze Związku na następną kadencję, która zakończy się w listopadzie 2021 roku. Przewodniczącym Prezydium wybrano Jacka Skałę. Wiceprzewodniczącą pozostała Barbara Chrobak. W miejsce ustępującego Mariusza Gózda, drugim Wiceprzewodniczącym wybrano Tomasza Salwę, a Skarbnikiem Annę Nowińską. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników wyborów prokurator Mariusz Gózd został uhonorowany pamiątkową statuetką w podziękowaniu za trwającą od 1989 roku służbę w Związku na rzecz całego środowiska prokuratorskiego oraz kadry urzędniczej i pozostałych pracowników. W najbliższym czasie opublikujemy Uchwałę Programową Zjazdu i inne istotne dokumenty, w szczególności odezwę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego do Delegatów. Poniżej publikujemy Uchwałę Programową Zjazdu.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: