Katowicka Prokurator Apelacyjna – Iwona Palka odczytała w dniu dzisiejszym apel Mariusza Gózda o zajęcie stanowiska w sprawie zamrożenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w 2012 r. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej przedstawił delegatom projekt uchwały w tej sprawie poszerzony o kwestię ewentualnych zmian w instytucji stanu spoczynku, który został przyjęty jednomyślnie. W uchwale Prokuratorzy z Katowic zwrócili się do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją wobec naruszenia zasady ochrony praw nabytych i niedziałania prawa wstecz. Zgromadzenie zauważyło, iż z chwilą ogłoszenia przez Prezesa GUS informacji o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce za II kwartał 2011 r. każdemu prokuratorowi znana była wysokość uposażenia, jakie uzyska w styczniu 2012 r. Od tej chwili uposażenie prokuratora uwzględniające mechanizm waloryzacji stanowiło ekspektatywę ugruntowaną w mechanizmie waloryzacyjnym zawartym w Ustawie o ustroju sądów powszechnych, który traktować należy jako prawo nabyte. Jak wiemy tego samego dnia Prezydent podpisał kwestionowaną ustawę. Teraz Związek zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego licząc na to, że ustawa okołobudżetowa podzieli losy ustawy, która przewidywała 10-procentowe redukcje w administracji Prokuratury.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: