Poniżej prezentujemy koleje stanowiska w sprawie płac urzędników i pozostałych pracowników, wydane przez nasze organizacje w Rzeszowie oraz najliczniejszą w Katowicach. W swojej uchwale związkowcy z Rzeszowa zwrócili uwagę na konieczność niezwłocznego ustalenia na nowo wysokości tzw. „podstaw” wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich jednostkach, poprzez ich zrównanie w sposób korzystny dla pracowników, czyli do wysokości najwyższych stosowanych na terenie kraju stawek. Ponadto, jak zauważyli sam argument trudnej sytuacji budżetowej w naszym kraju, nie może być sztandarowym dla próby uciszenia wszelkich głosów tej grupy zawodowej w zakresie podwyżek płac. Od kilku lat fakt „zamrażania” płac jest niekwestionowany, tymczasem stały wzrost inflacji niesie za sobą konieczność waloryzacji istniejących wynagrodzeń, co najmniej o wskaźnik inflacji. Z kolei prokuratorzy i urzędnicy z apelacji katowickiej zwrócili uwagę na problem przekazywania środków przeznaczonych w budżecie na płace na inne cele nazywając go swoistym „drenażem kieszeni.” Postępujące zubożenie urzędniczych portfeli przy równoczesnym braku perspektyw zmiany takiego stanu rzeczy wywołuje nie tylko frustrację, ale również nie sprzyja pożądanemu wzrostowi kwalifikacji i wydajności pracy. Prokuratura to nie tylko prokuratorzy ale również urzędnicy i pracownicy obsługi – zaznaczyli w swoim stanowisku członkowie ZZPiPP RP w Katowicach.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: