22 listopada 2019 r. w Prokuraturze Krajowej miało miejsce spotkanie w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury przewidzianych w porozumieniu podpisanym przez nasz Związek 4 lipca z Ministerstwem Sprawiedliwości. Strona związkowa przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w 49 organizacjach trenowych ZZPiPP RP, spośród których 48 opowiedziało się za równym podziałem i poinformowała o wynikach głosowania w Radzie Głównej ZZPiPP RP, która przy jednym głosie wstrzymującym opowiedziała się również za równym podziałem. Uzgodniono podniesienie z dniem 1 stycznia 2020 r. każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy byli z nami od grudnia 2018 r. – pod budynkami prokuratur i sądów, na manifestacjach w polskich miastach, w stacjach krwiodawstwa, w czarnych strojach, które były wyrazem solidarności z protestującymi Na Rozdrożu pod oknami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym którzy kibicowali naszym przedstawicielom, dzięki którym w Sejmie RP i Centrum Dialogu Społecznego odbywały się debaty dotyczące płac pracowników wymiaru sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli władz. Trwaliśmy do końca przy postulacie podniesienia płac o 1000 zł. mimo prób jego zredukowania na 450 zł i taki postulat zrealizowaliśmy. Teraz pora na rozwiązania systemowe, które uporządkują wynagrodzenia likwidując dysproporcje terytorialne i wewnętrzne. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem uzgodnieniowym.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: