W dniu 11 stycznia 2011 r. przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W imieniu Związku głos zabrali Przewodniczący Prezydium Mariusz Gózd i Wiceprzewodniczący Jacek Skała. Swoje wystąpienia do protokołu złożyli ponadto prokuratorzy Justyna Plechowska – Łukowska i Tomasz Salwa. Bezpośrednio przed wysłuchaniem wzięliśmy udział we wspólnej konferencji prasowej ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i innymi organizacjami prawniczymi. W trakcie posiedzenia głos zabrał Prokurator Generalny Andrzej Seremet, który poddał zdecydowanej krytyce przepisy dotyczące ocen okresowych dla prokuratorów.

Informacja w Gazecie Prawnej
Informacja w Lex.pl

Podziel się newsem: