Rada Główna otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakładający zrównanie i stopniowe, podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do pułapu 67 lat. Projekt ten dotyczy zarówno prokuratorskiego stanu spoczynku, jak i uprawnień emerytalnych pracowników administracji
i obsługi. Jak czytamy w opinii Związku w tej sprawie: podniesienie wieku uprawniającego prokuratorów i sędziów do przejścia w stan spoczynku winno zostać poprzedzone rzetelnymi badaniami dotyczącymi „przeżywalności” obu grup zawodowych po zakończeniu czynnej służby. W tym celu zasadnym wydaje się zwrócenie do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego  przekazanie aktualnych danych. Z informacji posiadanych przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wynika, iż „przeżywalność” taka wynosi około 2-3 lata. Wprowadzenie proponowanych zmian oznaczać będzie w praktyce, że prokuratorzy i sędziowie „umierać będą na sądowej sali”, a stan spoczynku przedstawiany często jako „przywilej” stanie się całkowitą fikcją. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, iż personel urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratury składa się w przeważającej większości z kobiet. Projektowane zmiany są szczególniedotkliwe właśnie dla tej, największej grupy pracowników zatrudnionych w prokuraturze. W wyniku proponowanych zmian kobiety – pracownicy prokuratury musiałyby pracować aż o siedem lat dłużej w stosunku aktualnie obowiązujących regulacji – zauważyła Rada Główna w swojej opinii, którą zamieszczamy poniżej.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: