Pisząc ten komunikat w odniesieniu do projektu z dnia 4 lipca 2013 r., wiemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już następną wersję, której dotychczas nie przesłało do zaopiniowania. Poniżej przedstawiamy opinię Rady Głównej Związku. Skupia się ona wyłączenie na rozwiązaniach nowych w stosunku do trzech poprzednich przedłożeń. Związek zauważa, iż projekt w niewystarczający sposób uwzględnia potrzeby wynikające z konieczności organizacyjnego dostosowania prokuratury do wymogów kontradyktoryjnego procesu karnego, a także wnioski i rekomendacje z opracowania „Obciążenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r.” autorstwa dr Karoliny Kremens i dr Wojciecha Jasińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Raport ten został stworzony na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zamieszczamy go również poniżej. Jak wynika z opinii ZZP i PP RP błędnym jest przywrócenie kompetencji KRS do wskazywania kandydatów na Prokuratora Generalnego. Na aprobatę zasługuje natomiast wprowadzenie instytucji skargi na naruszenie niezależności do Krajowej Rady Prokuratury. Kompetencje tej ostatniej winny zostać znacznie zredukowane, tak aby KRP nie musiała zajmować się sprawami kadrowymi. Opinia odnosi się również do pomysłu redukcji wynagrodzenia prokuratorów przybywających na L4 do 80 %.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: