28 maja 2019 r., w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sytuacji pracowników prokuratury. W posiedzeniu uczestniczyli – Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej, Barbara Chrobak i Tomasz Salwa – Wiceprzewodniczący oraz Robert Zasada – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Wiesława Jagielak. W trakcie posiedzenia Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak przedstawiła projekt Dezyderatu w sprawie płac pracowników prokuratury i sądów. W dalszej części głos zabierali Jacek Skała, Tomasz Salwa i Robert Zasada. Wystąpienia naszych przedstawicieli uzgodniono przed posiedzeniem Komisji w ścisłym kierownictwie Związku. Niestety głosami większości parlamentarnej zdecydowano o skierowaniu Dezyderatu do dalszych prac w Prezydium Komisji. Stosunkiem głosów 11:2 odrzucono wniosek formalny o głosowanie Dezyderatu na wtorkowym posiedzeniu. Zachęcamy do obejrzenia relacji z przebiegu Komisji.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: