Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości popiera postulaty podnoszone przez protestujących pracowników sądownictwa.

Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Rada Główna dostrzega starania Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany takiego stanu rzeczy. Jak dotąd działania te nie zyskały poparcia całej Rady Ministrów, która nie uwzględniła w planie pracy projektu ustawy o modernizacji prokuratury.

Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.

Postulujemy niezwłoczne uchwalenie planu modernizacji prokuratury.

Postulujemy aby waloryzacja wynagrodzeń w 2019 r. wyniosła 12 % w stosunku do ujętych w projekcie budżetu 5 %.

Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników.

Domagamy się powiązania wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów z wynagrodzeniami orzeczniczymi.

Oświadczamy jedocześnie, iż Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nie jest organizatorem akcji protestacyjnych polegających na masowym korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Akcje te są jednak wyrazem daleko idącej determinacji i zrozumiałej frustracji kadry pracowniczej zatrudnionej w sądach i prokuraturze.

W związku z zaistniałą sytuacją w najbliższym Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników RP na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. podejmie decyzje, co do dalszych działań będących wyrazem wsparcia dla słusznych postulatów pracowników prokuratury oraz sądów.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Podziel się newsem: