Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wraz z Instytutem Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” realizując zadania statutowe w wymiarze podnoszenia kwalifikacji zawodowej prokuratorów oraz kształtowania postaw prokuratorów podjęła się realizacji wspólnego projektu Konferencji pt. „Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych” .
Celem konferencji jest przedstawienie i analiza problemów prawnych, społecznych i ekonomicznych funkcjonowania instytucji mediacji w szeroko pojmowanej sferze publicznej, w tych zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości i w obszarze działania władz publicznych. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa i udział w obradach przedstawicieli nauki prawa i praktyki pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia mediacji oraz wypracowania propozycji usprawnienia regulacji prawnych w tym zakresie. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 października 2011 roku we Wrocławiu.
http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/
Plakat - Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych

Podziel się newsem: