W dniu 25 stycznia 2012 r. o godzinie 13:00 zapraszamy Państwa do udziału w konferencji prasowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, która odbędzie się w Gdańsku w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul.Piekarniczej 10.
Przedmiotem konferencji będzie przedstawienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 Nr 203, poz. 1192 oraz niektórych przepisów ustawy z 20 czerwca 1985 r. (j.t. Dz. U. z 2011r., Nr 270, poz. 1599 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 18 sierpnia2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 Nr 203, poz. 1192.
Wskazana ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie ocen okresowych dla prokuratorów sędziów, naruszając w ten sposób gwarancje niezawisłości i niezależności.
W konferencji udział wezmą sędzia Grzegorz Kachel reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, prokurator Jacek Skała – Wiceprzewodniczący Prezydium ZZPiPP RP oraz prokurator Bartłomiej Wiktor – Przewodniczący Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Gdańsku.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: