W dniu 12 stycznia 2012 r. o godzinie 13:00 zapraszamy Państwa do udziału w konferencji prasowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, która odbędzie się w Szczecinie w siedzibie Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód przy ul Wawrzyniaka 14 (sala nr 9b).
Przedmiotem konferencji będzie przedstawienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) z Konstytucją RP. Wskazana ustawa przewiduje m.in. „zamrożenie” waloryzacji wynagrodzeń prokuratorów, sędziów, a także pracowników zatrudnionych w Prokuraturze i sądownictwie w 2012 roku.
W konferencji udział wezmą: Maciej Strączyński – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Jacek Skała – Wiceprzewodniczący Prezydium ZZPiPP RP oraz przedstawiciele Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Szczecinie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: