W dniu 19 kwietnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się współorganizowana przez ZZPiPP RP oraz Fundację im. Ireny Babińskiej konferencja naukowa: „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny.” Jej celem było przybliżenie pojęcia zbrodni sądowej, kwestii odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego oraz naświetlenie sylwetek i karier zawodowych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim. Wśród nich byli prawnicy biorący aktywny udział w zbrodniach sądowych, w których skazani zostali na karę śmierci Żołnierze Wyklęci m.in. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna.  Słowo wstępne do uczestników konferencji wygłosili: Andrzej Golec – prokurator regionalny w Gdańsku, prof. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prok. Tomasz Salwa v-ce przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP.

Podziel się newsem: